Oficjalna strona Kōmei Juku Gliwice, Mikołów i Żory: www.komeijuku.pl.

Zapraszamy na treningi szermierki samurajskim mieczem szkoły Musō Jikiden Eishinryū Iaijutsu. Szkoła ta nieprzerwanie kultywuje tradycje Sztuki Miecza sięgaj±cej pocz±tków XVII wieku.
Sekcja Iaijutsu działajaca przy GKRS "STOKROTKA" jest najstarsz± grup± uprawiaj±c± szermierkę japońsk± w Gliwicach.
Odwiedzaj±c nas poznasz ciekawych ludzi, będziesz zgłębiał japońsk± kulturę oraz sztukę walki, będziesz obcował z prawdziwym japońskim mieczem.
Wyj±tkowym atutem treningu w naszym klubie jest możliwo¶ć uczestniczenia w seminariach z 21 Mistrzem, kontynuatorem szkoły, Takaaki Kōmei Sekiguchi na terenie Polski oraz Europy. Daje to adeptom Iaijutsu możliwo¶ć czerpania wiedzy o mieczu japońskim "u Ľródła".

Prowadzimy również zajęcia ze sztuki władania broni± drzewcow± naginatajutsu. Treningi te maj± charakter ćwiczeń uzupełniaj±cych i dopełniaj±cych treningi miecza. Wszyscy zainteresowani naginata maj± możliwo¶ć spotykać na seminariach Sensei Shimizu Nobuko - mistrzynię sztuki Naginatajutsu.

Współpracujemy z wieloma dojo w całej Europie, m.in. w Czechach, Słowacji, Austrii, Francji, na Węgrzech. Ponadto ¶ci¶le współpracujemy z Gliwickim Klubem Karate Kyokushin.

WYDARZENIA

Zmiany organizacyjne, nowa strona oraz zmiana Shibu

W tym roku miały miejsce duże zmiany dotycz±ce sekcji Komei Juku w Gliwicach. Wydarzyło się wiele, a w rezultacie dojo Gliwice z ramienia klubu Stokrotka przeszło pod Shibu Jerzego Ludziejewskiego z Honbu Dojo Żory. Jakie s± tego implikacje? Czas i miejsce treningów pozostaj± takie same, uległy zmianom jedynie prowadz±cy oraz główna strona internetowa. Zajęcia prowadzone s± przez Shibuchō Jerzego Ludziejewskiego oraz Dojochō Łukasza Zemczaka.

Najnowsze aktualizacje, dane oraz wydarzenia znaleĽć można na oficjalnej stronie Honbu Dojo Żory - www.komeijuku.pl. Jest to oficjalna strona naszych dojo w Gliwicach, Mikołowie oraz Żorach. Zapraszamy!

Tymczasem niniejsza strona pozostanie jako strona informacyjna o wszystkich sekcjach Komei Juku w Polsce.

Honbu Dojo Żory

Łukasz Zemczak    |    23.09.2013

M.J.E.R. Polska - Gliwice | Grzegorz Gał±zka

Nasi partnerzy